NECRON Workshop 2017: Call for Papers

The Network of Early Career Researchers in Old Norse inaugural workshop: 21st -22nd October 2017, University of  Copenhagen Downloadable PDF: https://necronnetwork.files.wordpress.com/2017/07/necron-2017-cfp-3-1.pdf It is a pleasure to invite you to the first international, cross-disciplinary workshop of The Network of Early Career Researchers in Old Norse (NECRON). NECRON is an international, interdisciplinary network of Early Career Researchers… Continue reading NECRON Workshop 2017: Call for Papers

Vad är NECRON/NYFVM?

Dagens universitet förändras snabbt. Detta innebär särskilda möjligheter och utmaningar för juniora forskare, det vill säga akademiker som ännu inte har säkrat sig en fast anställning inom eller utanför akademin. För att underlätta för samarbete och stöd omkring dessa frågor bildades Netværk for yngre forskere i nordisk vikingetid og middelalder (NYFVM), ett internationellt, tvärvetenskapligt onlinenätverk… Continue reading Vad är NECRON/NYFVM?

What is NECRON?

The rapidly changing modern university poses particular opportunities and challenges for junior scholars, academics who have not yet secured permanent employment at a cultural or research institution. The online Network of Early Career Researchers in Old Norse (“NECRON”) organisation is an international, interdisciplinary network of PhD Students and Early Career Researchers working in all fields… Continue reading What is NECRON?