Vad är NECRON/NYFVM?

Dagens universitet förändras snabbt. Detta innebär särskilda möjligheter och utmaningar för juniora forskare, det vill säga akademiker som ännu inte har säkrat sig en fast anställning inom eller utanför akademin. För att underlätta för samarbete och stöd omkring dessa frågor bildades Netværk for yngre forskere i nordisk vikingetid og middelalder (NYFVM), ett internationellt, tvärvetenskapligt onlinenätverk för doktorander och juniora forskare vid nordiska universitet, verksamma inom vad som brett kan definieras som vikinga- och medeltida nordisk kultur och kulturarv. Ett av nätverkets främsta mål är att stärka samarbetet inom nordisk historisk forskning såväl kulturellt som akademiskt och med ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s